Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van ZoWeerThuis, door de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.
Alle informatie, foto’s en onderdelen van deze website zijn het eigendom van ZoWeerThuis. Het is niet toegestaan deze informatie, foto’s en onderdelen te kopiëren en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder schriftelijke toestemming van ZoWeerThuis. Onderdelen die u kopieert om voor u persoonlijk te bewaren vallen hier niet onder, hier heeft u geen schriftelijke toestemming voor nodig.

ZoWeerThuis doet haar uiterste best om de informatie op de website up-to-date te houden. De inhoud van de website wordt dan ook regelmatig aangepast en aangevuld. Het is denkbaar dat de informatie op de site niet volledig is of fouten bevat. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

ZoWeerThuis mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder kennisgeving. ZoWeerThuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De informatie die ZoWeerThuis op haar website verschaft kan geen garantie geven wat betreft kwaliteit of kwantiteit voor het gebruik van de producten voor een specifiek doel.
ZoWeerThuis is niet aansprakelijk voor informatie en webinhoud die zonder haar medeweten wordt verstuurd door gebruikers. Ook is ZoWeerThuis niet verantwoordelijk voor de webinhoud en informatie van websites die op enige manier gelinkt zijn met ZoWeerThuis. Als u via een link op de webpagina de website ZoWeerThuis verlaat, neemt ZoWeerThuis afstand van alle aansprakelijkheid.
ZoWeerThuis is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die in verband wordt gebracht met de website.

Auteursrecht
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van ZoWeerThuis gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van ZoWeerThuis en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden. Op alle op de site van ZoWeerThuis afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van ZoWeerThuis. Om deze reden is het tevens niet mogelijk artikelen zonder naamsvermelding van ZoWeerThuis te bestellen

Rechten van intellectuele eigendom

  • Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van ZoWeerThuis.
  • De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door ZoWeerThuis aan de consument ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij ZoWeerThuis, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  • Indien en voor zover ZoWeerThuis producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de consument, zoals door de consument aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de consument er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De consument vrijwaart ZoWeerThuis voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door ZoWeerThuis in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Door deze site te gebruiken, stem je in met het gebruik van cookies. Cookie verklaring

Cookieverklaring

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt ZoWeerThuis gebruik van de volgende cookies:

Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;
Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
Social media cookies om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken
Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

Welke cookies gebruikt ZoWeerThuis?
Klik hier om de cookietabel te bekijken.

Technisch noodzakelijke cookies
Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie die de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die u tijdens een sessie ingelogd houdt.

Gebruik van cookies voor analyse en statistieken
ZoWeerThuis maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd.
Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft ZoWeerThuis geen invloed op.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van social media cookies
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s onder andere te kunnen delen via de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze sociale netwerken zijn aangesloten bij het Safe Harbor programma en dienen zich te houden aan de Safe Harbor principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau van eventuele persoonsgegevens.

 

Sluiten